là một doanh nghiệp được thành lập từ năm 2013 với các hoạt động liên quan tới lĩnh vực thiết kế Kiến Trúc, Nội thất, thi công Xây dựng. Kiến trúc Mecom chúng tôi đã chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn khác biệt với các doanh nghiệp khác :

Cuộc sống là sự tương tác và gắn bó giữa người với người – Không ai có thể khẳng định mình có thể sống mà không cần sự giúp đỡ của người khác!

Bạn có thể đạt được tất cả mọi thứ trong cuộc sống nếu biết giúp người khác đạt được điều họ mong muốn.

Dự án tiêu biểu

Sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công cho chúng tôi

Dự án đang thi công

Sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công cho chúng tôi

QUY TRÌNH THIẾT KẾ & THI CÔNG

 • 01|

  Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ. Lorem Ipsum đã trở thành văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm 1500

 • 02|

  Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ. Lorem Ipsum đã trở thành văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm 1500

 • 03|

  Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ. Lorem Ipsum đã trở thành văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm 1500

 • 04|

  Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ. Lorem Ipsum đã trở thành văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm 1500

 • 05|

  Lorem Ipsum chỉ đơn giản là văn bản giả của ngành in ấn và sắp chữ. Lorem Ipsum đã trở thành văn bản giả tiêu chuẩn của ngành kể từ những năm 1500

Khách hàng

 • Bài viết mẫu 6

  17/06/2020

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, […]

 • Bài viết mẫu 5

  12/02/2020

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, […]

 • Bài viết mẫu 4

  12/02/2020

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, […]

 • Bài viết mẫu 3

  12/02/2020

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, […]

 • Bài viết mẫu 2

  12/02/2020

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, […]

 • Bài viết mẫu 1

  12/02/2020

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, […]

 • Bài viết mẫu 6

  17/06/2020

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, […]

 • Bài viết mẫu 5

  12/02/2020

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, […]

 • Bài viết mẫu 4

  12/02/2020

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, […]

 • Bài viết mẫu 3

  12/02/2020

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, […]

 • Bài viết mẫu 2

  12/02/2020

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, […]